Tên đăng nhập

minhducc

Họ và tên

ta minh ha

Email

phuonghoaa7@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-11-01 18:33:33

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500