Tên đăng nhập

lexuanson

Họ và tên

assdf

Email

sonlexuan3000@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-11-03 8:15:23

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500