Tên đăng nhập

soul

Họ và tên

Hao Tran

Email

trananhhao138998@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-11-05 0:20:46

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500