Tên đăng nhập

nqk2k8btf001

Họ và tên

Nguyễn Quang Khải

Email

khaiquyettamthukhoa@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-11-14 12:13:33

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500