Tên đăng nhập

thanhha0302

Họ và tên

Nguyễn Thanh Hà

Email

thanhha13022k3@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-11-17 0:45:39

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500