Tên đăng nhập

Dellons

Họ và tên

Nguyễn Hải Quý

Email

thangnd.t1.2124@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-11-18 9:57:23

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500