Tên đăng nhập

PikachuHocCSL

Họ và tên

Nguyễn Đức Anh

Email

nguyenducanh20066@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-11-19 9:16:11

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500