Tên đăng nhập

thanhtriet

Họ và tên

Đỗ Thanh Triết

Email

thanhtriet1007@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-11-21 15:15:24

Bài tập đã đạt

907

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500