Tên đăng nhập

minhthu2811

Họ và tên

Trần Minh Thư

Email

minhthu787879@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-11-22 9:01:02

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500