Tên đăng nhập

msngoc

Họ và tên

Như Ngọc

Email

ngocphn.ac@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-11-23 16:36:36

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500