Tên đăng nhập

NOKO

Họ và tên

Ngọc Nhi

Email

phambinh1830@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-11-24 1:55:12

Bài tập đã đạt

497

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500