Tên đăng nhập

dungxau19

Họ và tên

Nguyễn Tuấn Dũng

Email

dungdep0907@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-11-24 7:32:29

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500