Tên đăng nhập

NTNhan

Họ và tên

nguyen thien nhan

Email

nguyenthiennhan.th@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-11-24 13:59:44

Bài tập đã đạt

651

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500