Tên đăng nhập

abchoc

Họ và tên

Nguyễn Trung Sơn

Email

fergal.0435@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-11-25 0:02:13

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500