Tên đăng nhập

TPC_Ha_Hoang_Loc1

Họ và tên

Hà Hoàng Lộc

Email

hahoangloca8lkt@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-11-26 14:46:22

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500