Tên đăng nhập

pntduy123456

Họ và tên

Phan Nguyễn Thành Duy

Email

phanduyduyphan@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-11-28 4:10:46

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500