Tên đăng nhập

Shelter

Họ và tên

Sử Trường Giang

Email

giangtruongsu@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-01 11:22:30

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500