Tên đăng nhập

dnha2005

Họ và tên

Hà Đào

Email

daongocha11892@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-02 6:50:16

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500