Tên đăng nhập

nguyenthanhtu06

Họ và tên

Nguyễn Thanh Tú

Email

nttu.tt114@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-02 12:38:25

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500