Tên đăng nhập

tauladat96

Họ và tên

Nguyễn Đạt

Email

iwj35842@zwoho.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-04 12:44:08

Bài tập đã đạt

467

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500