Tên đăng nhập

buscu

Họ và tên

duongngu

Email

trannamld2005@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-10 15:31:18

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500