Tên đăng nhập

duypn114

Họ và tên

Nguyễn Ngọc Duy

Email

duypt114@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-12 0:54:47

Bài tập đã đạt

367

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500