Tên đăng nhập

phuctrong

Họ và tên

Tiêu Trọng Phúc

Email

phuctrong572006@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-13 0:25:07

Bài tập đã đạt

390

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500