Tên đăng nhập

vominhnghia

Họ và tên

Võ Minh Nghĩa

Email

vonghia1340@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-13 3:19:03

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500