Tên đăng nhập

LeVanThuc

Họ và tên

Lê Văn Thức

Email

levanthuc706@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-14 15:08:29

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500