Tên đăng nhập

nhankiet339

Họ và tên

Nguyễn Nhân

Email

enkay159357@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-15 13:24:03

Bài tập đã đạt

360

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500