Tên đăng nhập

NovemMyth

Họ và tên

Đồng Minh Tâm

Email

tvdevilvt@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-16 7:20:51

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500