Tên đăng nhập

minhdung4306

Họ và tên

Nguyễn Minh Dũng

Email

minhdung432006@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-16 9:21:13

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500