Tên đăng nhập

daochoizuize

Họ và tên

Dao Choi Zui Ze

Email

bahaodaoai@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-16 10:13:13

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500