Tên đăng nhập

Lamdk0706

Họ và tên

Ngô Tùng Lâm

Email

lamdk0706@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-17 3:10:18

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500