Tên đăng nhập

vinhphoco_k27it

Họ và tên

Nguyễn Thành Vinh

Email

vinhthanh.jqk@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-17 3:10:53

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500