Tên đăng nhập

dang

Họ và tên

dang

Email

dadsaqwd@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-18 8:27:56

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500