Tên đăng nhập

p_o_u_m_e

Họ và tên

pham gia hung

Email

giahung,l150710@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-18 11:20:34

Bài tập đã đạt

394

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500