Tên đăng nhập

Duyisme

Họ và tên

Trần Duy

Email

duyduy1aa@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-18 14:50:51

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500