Tên đăng nhập

khanhnhan

Họ và tên

Nguyễn Khánh Nhân

Email

nknhan21@clc.fitus.edu.vn

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-20 16:23:40

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500