Tên đăng nhập

bimbim123

Họ và tên

Nguyễn Hoàng Sơn

Email

sonbim12312@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-20 22:27:36

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Tiêu đề Thời gian
Sao không xem được kết quả các bài tập ạ 2021-12-20 22:47:37

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500