Tên đăng nhập

taolatrum

Họ và tên

ABCDE

Email

haiyen6a1cvt@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-22 8:30:16

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500