Tên đăng nhập

levanductt

Họ và tên

Lê Văn Đức

Email

lxleductt@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-23 10:39:03

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500