Tên đăng nhập

binh_cva

Họ và tên

Tran Huy Binh

Email

binh35@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-24 14:52:06

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500