Tên đăng nhập

DDD414

Họ và tên

Ngu Si

Email

duc40267@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-28 3:16:49

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500