Tên đăng nhập

Trung_Phan

Họ và tên

Phan Đình Thế Trung

Email

trungphan

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-01-03 8:50:00

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500