Tên đăng nhập

phantronghau

Họ và tên

Phan Trọng Hậu

Email

Haupk2003@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-01-03 9:32:37

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500