Tên đăng nhập

minhh-tr

Họ và tên

Duc Minh

Email

ducminhh219@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-01-03 11:42:00

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500