Tên đăng nhập

jinjja

Họ và tên

Nguyen Thanh

Email

hth2012004@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-01-06 8:25:53

Bài tập đã đạt

259

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500