Tên đăng nhập

Tam1ti

Họ và tên

Nguyen ngoc minh tam

Email

nguyenngocminhtam.bp@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-01-07 3:08:28

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500