Tên đăng nhập

voil

Họ và tên

Nguyễn Trọng Tài

Email

taitrong987@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-01-07 13:26:56

Bài tập đã đạt

541

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500