Tên đăng nhập

nguyen_thi_coder

Họ và tên

Nguyễn Thị Coder

Email

tramthuyanlaohp12@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-01-09 12:21:02

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500