Tên đăng nhập

kkkk

Họ và tên

kkk

Email

kkk@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-01-20 8:42:13

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500