Tên đăng nhập

nguyentien

Họ và tên

Nguyễn Chu Việt Tiến

Email

nguyenchuviettien@yahoo.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-02-04 14:26:19

Bài tập đã đạt

541

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500