Tên đăng nhập

minhminh

Họ và tên

mênh

Email

nhatminhnt0706@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-02-10 15:07:14

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500